Menu Close

Religie voor een schooldiploma

Het artikel ‘Achterstand schept desperado’s’ in de krant van woensdag beschreef hoe hele groepen jongeren in Amsterdam de maatschappelijke aansluiting compleet lijken te hebben gemist. Er wordt een zorgwekkend beeld geschetst. Aanleiding voor het artikel vormt de presentatie van het boek ‘Familie is alles’ van Margalith Kleijwegt.

Waar ik van schrik is dat zij voor jongeren in een minder stabiele situate een oplossing ziet in de opvang in turks-islamitische internaten. Ongetwijfeld houden de rust, reinheid en regelmaat die hier gelden kinderen van de straat, maar dan wel uitdrukkelijk gekoppeld aan de nog grotere R’s van religie en rigide discipline.

Of die internaten echt werken, daar kun je vraagtekens bij zetten aangezien juist Turken in de uitvalstatistieken toch al beduidend minder opvallen dan andere groepen. De internaten kiezen daarnaast vaak de kansrijkere kinderen uit hun eigen specifieke achterban, in dit geval een orthodoxe Turks-islamitische stroming waarmee ook zeker niet iedere turkse moslim affiniteit heeft. De internaten zien de jongeren bij voorkeur beginnen op hun twaalfde en hebben geen boodschap aan probleemjongeren. Sympathie van de ouders met de geloofsstroming, en het hebben van turkse wortels, zijn bepalende voorwaarden voor opname. Die leerlingen krijgen hier vervolgens conservatief-religieus onderwijs en huiswerkbegeleiding in een sfeer van discipline, soberheid en strakke leefregels, maar wel als gekoppeld pakkket.

En daar ligt toch echt een probleem, want het kan toch niet zo zijn dat voor deze jongeren de kans om op school te slagen afhankelijk is van de affiniteit die hun ouders hebben met een conservatieve Turkse sekte, en dat voor anderen deze optie niet eens bestaat en er blijkbaar geen alternatief is?

Als we in deze setting verder denken, dan zou er op korte termijn ook een Scientologyvestiging in Slotervaart moeten komen, en misschien ook een katholiek internaat?

Dit toont vooral aan dat hier dringend een andere aard van hulp en ondersteuning geboden is. Als discipline en regelmaat helpen, dan moeten die daarin een grotere rol gaan spelen. Als de bewegingsvrijheid beperkt moet worden dan moet dat zorgvuldig bekeken worden. Maar laat het niet zo zijn dat het lot van een jongere afhankelijk is van orthodox religieus vrijwilligerswerk dat voorsorteert op sekse, afkomst en geloof. Ik zou het heel beschamend vinden als wij Nederlandse jongeren die op hulp zijn aangewezen niet meer kunnen bieden dan zo’n koppelverkoop.

Elise Steilberg

Deze ingezonden brief is op 16 april 2014 in Het Parool gepubliceerd.

Beluister hier een interview door vpro-radio met Margalith Kleijwegt over Turks internaat Ekmel, uitgezonden op 9 april 2014