Menu Close

Met dank aan de belastingdienst: Gülen-stichting Witboek kocht schoolgebouw voor 1,8 miljoen in Amsterdam West

Over de internaten van Stichting Witboek maakte Nieuwsuur in april 2013 een uitgebreide reportage. Een leerling van het Cosmicus Lyceum vertelde over ronselpraktijken en indoctrinatie. Zijn functie als VVD-statenlid moest voorzitter van Witboek en Gülen-aanhanger Köksal Gör even later na forse kritiek uit zijn partij opgeven. In -naar later bleek- 13 woningen in Amsterdam West had de stichting 44 studenten gehuisvest, waaronder twee minderjarige scholieren van het Cosmicus Montessori Lyceum, dat ook op initiatief van Gülen-aanhangers is opgericht.

Twee reportages over Witboek waren aanleiding tot onderzoek

In januari van dit jaar kwam Een Vandaag met het nieuws dat de Gülen-beweging in Nederland minimaal 100 studiehuizen zou hebben waar Turkse kinderen naast huiswerkbegeleiding ook volop het gedachtengoed van Gülen moeten bestuderen. De studentenhuizen van stichting Witboek maken daar deel van uit.
Mede naar aanleiding van deze tv-reportages besloot minister Asscher ook de Gülen-beweging te opnieuw te betrekken bij zijn onderzoek naar Turkse religieuze en sociale organisaties (TRSO’s).

In september 2013 kocht de stichting met hulp van donaties een leegstaand schoolgebouw van 3.200 m2 in de Sara Burgerhartstraat in Amsterdam West. Witboek houdt hier nu ook officieel kantoor. De school was ten tijde van de EenVandaag uitzending al aangekocht maar werd daarin niet genoemd.

1,8 miljoen van donateurs aftrekbaar

De donateurs uit eigen kring zullen naar alle waarschijnlijkheid hun gulle giften van de belasting af kunnen trekken aangezien Witboek voor de belastingdienst nog steeds geldt als een ANBI, een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Op zijn website stelt de verder bijzonder onzichtbare club zich te richten op Marokkaanse, Surinaamse en Turkse burgers en voert er een hele trits aan activiteiten ten tonele. Waar en wanneer die plaats zouden vinden, en waar iemand zich kan aanmelden staat er niet bij. Ook is nergens aangegeven hoe studenten zich voor de woonhuizen kunnen opgeven. Dat is niet verwonderlijk aangezien het programma alleen voor gelovige studenten uit eigen kring lijkt bedoeld.

Gemeenteraad zou alert blijven maar legde Witboek niets in de weg

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat deze vorm van gesegregeerde studentenhuisvesting, en met name de aankoop van onroerend goed, voor een geloofsgemeenschap via de belastingdienst wordt gesubsidieerd.

Hieronder de gang van zaken rond Stichting Witboek zoals die op 17 juli 2013 in de gemeenteraad van Amsterdam werd besproken: